ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 3 อัตรา


ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โดยมีรายละเอียดตามตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

    • ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา :> รายละเอียดเพิ่มเติม : [ดาวน์โหลด … ]
    • ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา :> รายละเอียดเพิ่มเติม : [ดาวน์โหลด … ]

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ] ถึง : [ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ]  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

** หมายเหตุ : = ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. **