ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด …]