ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์ ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งช่างไฟฟ้า


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]