ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า และตำแหน่งพนักงานบริการ


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]