ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กลุ่มงานการเงิน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]