ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]