ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก เจ้าพนักงานเวชสถิติและพนักงานช่วยเหลือคนไข้


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]