ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,ตำแหน่งช่างไฟฟ้า และตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา


ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 8 กันยายน 2564 ] ถึง : [ 14 กันยายน 2564 ] ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม :  [ รายละเอียด …]