ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์,ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด,ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]