ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหนักงานการเงินและบัญชีอาวุโสกลุ่มการเงิน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]