ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในรอบที่3 ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]