ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ)


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]