ประกาศ เลื่อนสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ตำแหน่งพนักงานบริการ จากเดิมวันที่13 พฤษภาคม 2564 เลื่อนเป็น 14 พฤษภาคม 2564 ส่วนเวลาและสถานที่สอบยังคงเป็นกำหนดการเดิม


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]