ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม


ด้วยจังหวัดนราธิวาส ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ : [รายละเอียด… ]


ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 19 เมษายน 2564 ] ถึง : [ 23 เมษายน 2564 ]  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น