ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) แบบเลขที่ 9638 จำนวน 1 หลัง


:: เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพฯ ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด