โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ขอแจ้งผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วมจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564-2565 โดยให้เริ่มสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผล 15 กุมภาพันธ์ 2464 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566


:: รายการยา ดาวน์โหลด
:: รายการเวชภัณฑ์มิใช่ยา รอข้อมูลอัปเดต