ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

:: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด