เลื่อนการประกาศผลผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะรอบที่1 ของพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จากเดิมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563