แผนงบลงทุนเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)และงบ UC ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก


:: งบลงทุนเงินUC ดาวน์โหลด
:: งบลงทุนเงินบำรุง+UC ปี64 ดาวน์โหลด
:: งบลงทุนเงินบำรุงการแพทย์64 ดาวน์โหลด
:: งบลงทุนเงินบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน ปี64 ดาวน์โหลด
:: งบลงทุนเงินบำรุงคอมพิวเตอร์ปี64 ดาวน์โหลด
:: งบลงทุนเงินบำรุงสิ่งก่อสร้างปี64 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด