ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ(เพื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโนบายและแผน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]