ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ(ฝึกภาคปฏิบัติ) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]