ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อทดสอบฝึกปฏิบัติงาน(สอบภาคปฏิบัติ)เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]