ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโนบายและแผน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งละ 1 อัตรา


ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งดังนี้

  • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโนบาย จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 5 ตุลาคม 2563 ] ถึง : [ 9 ตุลาคม 2563 ] ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]