ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ(สอบภาคปฏิบัติ) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัดและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]