ทีมผู้บริหารร่วมทดสอบการใช้ ชุดกระจก พระราชทาน


วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และคณะผู้บริหาร ร่วมทดสอบการใช้ชุด “กระจก” (Quarantine Tele-presence System) ระบบสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์และคนไข้พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ(และโรคระบาดต่างๆ) นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก