สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 แก่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก


วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และคณะผู้บริหาร รับมอบชุด “กระจก” (Quarantine Tele-presence System) ระบบสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์และคนไข้พระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ และโรคระบาดต่างๆ ประกอบด้วย

1.เครื่องสื่อสารการควบคุมรวมสำหรับแพทย์ (Doctor Monitor) จำนวน 1 เครื่อง

2.เครื่องสื่อสารของผู้ป่วย (Patient Monitor) จำนวน 7 เครื่อง