ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงาน กลุ่มการพยาบาล) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงาน งานจ่ายกลาง) ตำแหน่งละ 1 อัตรา


ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงาน กลุ่มการพยาบาล) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงาน งานจ่ายกลาง) ตำแหน่งละ 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ]


ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 25 ธันวาคม 2562 ] ถึง : [ 03 มกราคม 2563 ] ในวันและเวลาราชการเท่านั้น