ประกาศ เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ]