ประกาศรายชื่อ ผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด เจ้าพนักงานเภสัชกรรมและตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]