ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ]