ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างทาสีภายใน ภายนอกอาคาร รพ.สต. และรั้วทั้ง 4 ด้าน


โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2562 จ้างทาสีภายใน ภายนอกอาคาร รพ.สต. และรั้วทั้ง 4 ด้าน

:: จ้างทาสีภายใน ภายนอกอาคาร รพ.สต.และรั้วทั้ง 4 ด้าน ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด