ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินพร้อมหลังคา จำนวน 1 รายการ


โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2562 ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินพร้อมหลังคา จำนวน 1 รายการ

:: ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินพร้อมหลังคา ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด