ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร ราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 11 เตียง


โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร ราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 11 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ ดาวน์โหลดเอกสาร … ]