ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร ราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 11 เตียง


โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร ราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 11 เตียง
[ ดาวน์โหลดเอกสาร … ]