ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1(สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือไข้


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ]