ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 เสื้อกันรังสี จำนวน 8 ตัว


โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 เสื้อกันรังสี จำนวน 8 ตัว

:: เสื้อกันรังสี ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด