ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ


โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ ดังนี้

:: ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด