ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานเปล


อ่านรายละเอียด [ รายละเอียดเพิ่มเติม … ]