ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,706 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด