ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างแบบแบ่งเปอร์เซ็นต์(60/40) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]