ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ(ภาคปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โณงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]