รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561


รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  :: File PDF ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
  :: File Word ดาวน์โหลด