ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 14 รายการ


:: ซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย  [ รายละเอียด …]

:: ซื้อเครื่องช่วยหัวใจสำหรับเด็ก  [ รายละเอียด …]

:: ซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวด์  [ รายละเอียด …]

:: ซื้อเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้าชนิดมีอุปกรณ์ช่วยพยุงและดึงกระดูก  [ รายละเอียด …]

:: เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก  [ รายละเอียด …]

:: ซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป  [ รายละเอียด …]

:: ซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ  [ รายละเอียด …]

:: ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซค์และออกซิเจน  [ รายละเอียด …]

:: ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ [ รายละเอียด …]

:: ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสมอง  [ รายละเอียด …]

:: ซื้อกล้องส่องระบบทางเดินหายใจไฟเบอร์อ๊อฟติก  [ รายละเอียด …]

:: ซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตา  [ รายละเอียด …]

:: ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ  [ รายละเอียด …]

:: ซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวด์  [ รายละเอียด …]

:: ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ  [ รายละเอียด …]