กิจกรรม Big cleaning day ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยใจ”


           เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 นายแพทย์อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมทำกิจกรรม Big cleaning day ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยใจ” โดยทำการเก็บกวาดใบไม้ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารบ้านพักแฟลตต่างๆ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทังร่วมกันขัดกำแพงรั้วรอบโรงพยาบาล โดยมีพิธีเปิดกิจกรรม ณ บริเวณสนามบาสเกตบอลโรงพยาบาลสุไหงดก-ลก
         ในการทำกิจกรรมครั้งนี้เป็นการทำความดีเพื่อร่วมแสดงความยินดีต่อนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ในการเข้ารับตำแห่งปลัดกระทรวงสาธารรสุข เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561