ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 4 รายการ


:: ปรับปรุงห้องผู้ป่วยแยกโรคทางเดินหายใจเด็กเล็ก ติดระบบห้องแยกโรคทางเดินหายใจ  [ รายละเอียด …]

:: ปรับปรุงห้องผู้ป่วยแยกโรคหอผู้ป่วยวิกฤติ ติดระบบห้องแยกโรคทางเดินหายใจ  [ รายละเอียด …]

:: ปรับปรุงห้องผู้ป่วยแยกโรคทางเดินหายใจ Negative Pressure (Airborne infection isolation) ติดระบบห้องแยกโรคทางเดินหายใจ [ รายละเอียด …]

:: ปรับปรุงห้องผู้ป่วยแยกโรคทางเดินหายใจในห้องฉุกเฉิน ติดระบบห้องแยกโรคทางเดินหายใจ   [ รายละเอียด …]