ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ(ภาคปฏิบัติ) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานเปล


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]