ช่องทางการบริจาค เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ 55 ปี โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก


ท่านสามารถบริจาคได้ 2 ช่องทาง

ช่องทางที่ 1. บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสุไหงโก-ลก  

ชื่อบัญชี โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก (ผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์)

เลขที่บัญชี 914-0-76352-8

หรือร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561

ณ วัดประชุมธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนรนาธิวาส

ช่องทางที่2.บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสุไหงโก-ลก

 ชื่อบัญชี โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก (ชมรมมุสลิมเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์)

เลขที่บัญชี 914-0-76952-6

หรือร่วมบริจาค ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 – 12.00 น.