ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลสุไหงโกลก ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561