ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องผ่านกล้องระบบวิดิทัศน์ และ ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมาก รายการละ 1 ชุด


ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ  [รายละเอียด …]