ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ และ เครื่อง NST รายการละ 1 เครื่อง


ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ  [รายละเอียด …]